Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

4743 5fce 500
Reposted fromdivi divi viasgrialux3 sgrialux3
reppin
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
reppin
Kiedy zaczynam analizować wszelkie negatywne emocje w sobie albo w ogóle w świecie – to okazuje się, że tak naprawdę wiodącą negatywną emocją, która nam towarzyszy, jest lęk! I na różnych poziomach czujemy się nim dotknięci... Jest niczym krótka smycz, na uwięzi której pozostając, stajemy się jako ludzie nieprawdopodobnie łatwi do kontrolowania i zmanipulowania. Niebezpiecznie wręcz – kończące każdy refren mówi o tym, że schroniwszy się w sobie, rozsmakowawszy się w spokoju, który każdy bez wyjątku w sobie nosi – stajemy się prawdziwie niebezpieczni, dla tzw. systemu, wszelkiej maści uzurpatorów. Stajemy się nietykalni, a życie znacznie łatwiejsze.
— Nosowska
Reposted fromlugola lugola viaszydera szydera

November 13 2017

reppin
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viasomebunny somebunny
4246 89b3 500
Reposted fromclitoris clitoris viaanecianow anecianow
reppin
6594 0160
Reposted frommyego myego viaszydera szydera
reppin

November 12 2017

reppin
Żyjemy przecież tak cicho, a nasze największe katastrofy wydarzają się tak głęboko w nas, że na naszej powierzchni pojawiają się tylko odległe fale.
— Rainer Maria Rilke, "Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce"
Reposted fromkyte kyte viaalotlikevegas alotlikevegas
reppin
0752 41cc
Reposted fromcountingme countingme viaalotlikevegas alotlikevegas
reppin
Wyczuwam jego wahanie, ale w końcu mnie obejmuje. Jego ręce nie są tak pewne jak niegdyś, lecz nadal ciepłe i silne. Przez moją głowę przelatują teraz tysiące wspomnień z czasów, gdy te ręce były moim jedynym schronieniem przed światem. Może dawniej nie dość je doceniałam, lecz zapadły mi w pamięć, a teraz utraciłam je na zawsze.
— S. Collins, Kosogłos
Reposted frommissbrodka missbrodka viaalotlikevegas alotlikevegas
reppin
- Potrafiłbyś określić kobietę jednym słowem?
- "Morze". I niech każdy sobie wybierze, przez jakie "żet".
— Marek Dyjak
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaalotlikevegas alotlikevegas
2143 7bec 500
7358 b671
reppin

Nie jestem w miejscu, w którym obiecałem

być, bowiem boli. Niewypowiedzianie,

niewypowiedzianie boli. Nigdzie nie pojadę,

bo boli. I nie o szesnastej,

ani godzinę później. Bowiem boli. Nie odeślę i

nie odbędę. Gdyż boli. Będę zajęty czym innym

- boleniem. Bowiem boli. Nie przestanie i ja

nie przestanę. Bo nakręcam się.

I przeciwbóle gromadzę na później.

— Świetlicki
Reposted fromale ale viaalotlikevegas alotlikevegas
reppin
4158 6915 500
"Daj mi! "
reppin
0954 8005
reppin
Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.
— L. Staff
Reposted fromeryawen eryawen viajointskurwysyn jointskurwysyn
reppin
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl